Sep. subs. ropopochodnych o przepływie < 30 l/s : Stal prostopadłościenna Techneau Polska | Close window

Zanieczyszczenie i rozwiązanie problemu

Zanieczyszczenie cieczami nierozpuszczalnymi (substancje ropopochodne), które unoszą się na powierzchni wody, prowadzi do znacznego zmniejszenia (dyfuzji) tlenu atmosferycznego. Jest zatem naszym obowiązkiem dbać o jakość biologiczną wód opadowych, które oddajemy środowisku naturalnemu.

• Aby wychwycić osady, frakcje ciężkie i substancje ropopochodne zawarte w wodach opadowych, Techneau opracowało kompletną gamę separatorów ropopochodnych prostopadłościennych wykonanych ze stali.Zasada działania separatorów wykorzystuje zjawiska :

Separacji grawitacyjnej substancji stałych (osadów i zawiesin)
Flotacji substancji ropopochodnych, ułatwionej dzięki zastosowaniu filtra koalescencyjnego. Dzięki pracy naszego biura projektowego i naszym stanowiskom badawczym zintegrowanym z procesem produkcji, możemy zagwarantować Państwu, że nasze produkty spełnią Państwa wymagania i zgodne są z obowiązującymi normami.Techneau posiada certyfikat ISO 9001 od 1999 roku; nasze procedury dotyczące projektowania, produkcji , kontroli oraz sprzedaży są corocznie sprawdzane i zatwierdzane przez uprawnione instytucję Biuro Veritas.

Dlatego nasze separatory ścieków lekkich posiadają znak CE, dając Państwu gwarancję zakupu urządzenia o wysokiej jakości, trwałego i spełniającego obowiązujące przepisy prawne.


Gama

Ta gama separatorów substancji ropopochodnych produkowana jest ze stali S235JR, posiadają bikompozytową powłokę zewnętrzną i wewnętrzną z farb poliamidowych.

Gama typu C standardowo jest wyposażona w 1,2 lub 3 pokrywy żeliwne o wytrzymałości 250kN, z regulowaną ramą (wysokość 40mm).
Gama typu A jest dostarczana z okrągłymi otworami włazowymi. Wszystkie nasze urządzenia są wyposażone w uchwyty transportowe.Więcej informacji na temat separatorów substancji ropopochodnuch tutaj.

Techneau Polska | gwarancja 10 lat