Nowe rozwiązania techniczne Techneau Polska | Close window

Hydrorac jest innowacyjnym systemem regulacji napływu cieczy, montowanym w separatorach ropopochodnych typu Y4 wyposażonych w zintegrowany by-pass z wlotem wody przed osadnikiem.


Hydrorac zapobiega przedostawaniu się większych zanieczyszczeń wewnątrz całej jednostki i tym samym zapychaniu się osadnika. Zapobiega także ponownemu zawieszaniu się osadu i tym samym ulepsza podczyszczenie wody i wydajność całej jednostki.


UWAGA : separatory ropopochodne typoszeregu Y4 są seryjnie wyposażone w HYDRORAC. W celu uzyskania dodatkowych informacji technicznych lub informacji na temat instalowania Hydroraca na separatorach innego typoszeregu, prosimy o kontakt z biurem firmy Techneau.


Chassis Speed - Prefabrykowane zbrojenie płyty dociążającej (fundamentowej)

Prefabrykowane zbrojenie ułatwia wykonanie płyty na miejscu budowy i umocowanie do niej zbiornika separatora. Wystarczy wykonaną fabrycznie siatkę zbrojenia zalać betonem na miejscu instalacji separatora, w wykonanym wykopie.

Prefabrykowane zbrojenie Chassis Speed składa się z :
• Stóp podtrzymujących zbiornik
• Spawanej kratownicy
• Zabezpieczonych farbą stalowych pasów kotwiących i gwintowych prętów ze stali nierdzewnej

Podstawowe zalety konstrukcji :
• Skrócenie czasu instalacji (betonową płytę można wylewać podczas instalacji separatora).
• Wykop wykonuje się tuż przed umieszczeniem w nim zbiornika
• W przypadku występowania wód gruntowych, beton wylewany jest bezpośrednio na prefabrykowane zbrojenie


Więcej informacji na temat Chassis Speed otrzymają Państwo tutaj.

Techneau Polska | gwarancja 10 lat