Separatory tłuszczu i neutralizatory kwasów Techneau Polska | Close window

W zależności od Państwa działalności gospodarczej i zgodnie z wymogami norm, firma TECHNEAU opracowała kompletne gamy separatorów tłuszczy, skrobi i neutralizatorów kwasów.

Separatory tłuszczu z wbudowanym osadnikiem, o przepływie od 1 do 20 l/s, mogące podczyścić ścieki z restauracji przygotowujących do 4000 posiłków dziennie.
Separatory skrobi o przepływie od 1 do 4 l/s.
Modele łączone spełniające obie funkcje, separatora tłuszczu i skrobi, o przepływie od 1 do 15 l/s.

Separatory tłuszczu posiadają znak CE i tym samym respektują warunki zawarte w aneksie ZA normy PN-EN 1825-1.

Więcej informacji na temat separatorów tłuszczy i skrobi tutaj.


Neutralizator kwasów akumulatorowych

Urządzenie to pozwala na neutralizację kwasów akumulatorowych przed zrzutem do kanalizacji. Neutralizator przeznaczony jest przede wszystkim do obsłużenia ścieków z pomieszczeń składowania lub konserwacji baterii akumulatorowych.
Zbudowany jest z polietylenowego zbiornika i filtra marmurowego, w kontakcie z którym kwas jest neutralizowany.

Więcej informacji na temat neutralizatorów kwasów tutaj.


Polietylen

• Ścieki pochodzące z restauracji, przemysłu rolno-spożywczego lub z pomieszczeń składowania lub konserwacji baterii akumulatorowych są wyjątkowo agresywne. Polietylen jest materiałem szczególnie dobrze dobranym ponieważ posiada bardzo wysoką wytrzymałość mechaniczną i nie ulega korozji.
• Gładkie ściany wewnętrzne zbiorników zapobiegają przywieraniu tłuszczu upraszczając obsługę separatorów. W przeciwieństwie do separatorów ze stali i betonu, które muszą mieć zapewnioną regularną obsługę, polietylen nie wymaga żadnej specjalnej konserwacji.


Produkcja

• Technika odlewu rotacyjnego umożliwia wykonanie monolitycznych zbiorników polietylenowych o jednorodnej, dużej grubości ścianek co gwarantuje dobrą wytrzymałość mechaniczną.
• Technologia monoblok zapewnia absolutną szczelność separatorów eliminując jakiekolwiek ryzyko wycieku (zbiorniki nie posiadają żadnych łączeń ani spawów).

Techneau Polska | gwarancja 10 lat